Redirecţionează

Redirecţionează 3.5%

Ajuţi fără să te coste nimic!

Redirecţionează 3,5% din impozitul pe veniturile salariale şi asimilate salariilor către Patronatul Peștelui din România şi arată că îţi pasă de sectorul de acvacultură!

De ce să faci asta?

Pentru că doar astfel susţii în mod concret programele şi proiectele patronatului destinate agenților economici care activează în domeniul acvaculturii.

De ce noi?

Scopul pentru care a fost înființat Patronatul Peștelui din România și pentru realizarea căruia acționează, este prevăzut în art. 5.1. din Statut: ”Patronatul are ca scop reprezentarea, susţinerea şi apărarea drepturilor și intereselor comune ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate atât în plan naţional cât şi internaţional potrivit prezentului Statut şi în acord cu prevederile legii care guvernează existenţa sa”.

Ne-au acordat încrederea, prin adeziunea lor, peste 40 de societăți care desfășoară activitate de acvacultură în ape dulci, comercializarea peștelui și a produselor din pește, procesarea peștelui și a produselor pește, producerea și/sau distribuția de furaje, utilaje tehnologice, plase și unelte pescărești, consultanță, învățământ, proiectare și cercetare în domeniu.

Organizația desfășoară o gamă largă de activități orientate spre dezvoltarea sectorului de acvacultură și creșterea calității produselor și a activităților derulate în sectorul de acvacultură.

Cum?

Poţi începe redirecţionarea a 3,5% din impozitul pe veniturile salariale şi asimilate salariilor datorate în acest an, printr-o simplă cerere adresată angajatorului (un model de cerere poţi descărca aici).

Dacă anul trecut nu ai realizat această redirecţionare, poţi completa declaraţia 230 pe care o poţi descărca aici, după cum urmează:

La capitolul III „Destinaţia sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burseprivate, conform legii” se completează punctul 1. Susţinerea unei entităţi nonprofit cu următoarele date:

 • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 30777891
 • Denumire entitate nonprofit: Patronatul Peștelui din România
 • Cont bancar (IBAN): RO91BTRLRONCRT0327383301, Banca Transilvania
 • Suma (lei): se va completa de către organul fiscal competent.

Formularul completat în original îl poţi depune, până la 15 martie:

 • direct la registratura organului fiscal în rază teritorială ai domiciliul;
 • prin poştă, cu confirmare de primire, către organul fiscal în a cărui rază teritorială a domiciliului;
 • îl poţi trimite la sediul organizației, împreună cu o împuternicire în original  (un model  poţi descărca aici), în strada Sf. Vineri, nr. 29, et. 2, cam. 1, sector 3, Bucureşti;
 • online prin Spaţiul Privat Virtual ANAF – https://pfinternet.anaf.ro/my.policy

 • online, dacă deţii un certificat digital, prin portalul ANAF https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/my.policy

Persoanele care au venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor etc. pot redirecţiona 3,5% din impozit prin completarea în Declaraţia unică a secţiunii 6, punctul 1 cu următoarele date:

 • Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit: 30777891

 • Denumire entitate nonprofit: Patronatul Peștelui din România

 • Cont bancar (IBAN): RO91BTRLRONCRT0327383301, Banca Transilvania

Mulţumim pentru implicare şi pentru dorinţa de a fi aproape de sectorul de acvacultură!