Cine suntem?

   Patronatul Peștelui din România este o organizație nonprofit care promovează și acționează în favoarea unui mediu stimulativ pentru membrii săi, în funcție de activitatea desfășurată respectiv, activitatea de acvacultură în ape dulci, comercializarea peștelui și a produselor din pește, procesarea peștelui și a produselor pește, producerea și/sau distribuția de furaje, utilaje tehnologice, plase și unelte pescărești,consultanță, învățământ, proiectare și cercetare în domeniu.

Organizația desfășoară o gamă largă de activități orientate spre dezvoltarea sectorului de acvacultură și creșterea calității produselor și a activităților derulate în sectorul de acvacultură.

Patronatul Peștelui din România este succesorul Patronatului Român al Pisciculturii, Pescuitului, Industrializării și Comercializării Peștelui ”Rompescaria” înființat în anul 1992. Rompescaria a participat activ la elaborarea legislației în domeniul pescuitului și acvaculturii, respectiv, Legea nr. 192/2001 privind pescuitul și acvacultura și actele normative subsecvente acesteia.

Ideea constituirii unei organizații nonguvernamentale, în domeniul pescuitului și acvaculturii, care să faciliteze colaborarea dintre autoritățile publice cu atribuții în domeniu și agenții economici cu activități de acvacultură, a pornit de la necesitatea promovării unei viziuni unitare asupra sectorului printr-o abordare modernă de soluționare a problemelor apărute, prin dialog.

În actuala formă, patronatul a fost înfiițat în anul 2011 prin Sentința Civilă nr. 8 (PJ) din 30.06.2011 a Judecătoriei Sector 5, București și înregistrat în Registrul Special al Organizațiilor Patronale al J5 sub nr. 1/01.08.2011. În mod concret, activitatea organizației a început odată cu Adunarea Generală Extraordinară din 02 septembrie 2015.

Patronatul a fost recunoscut ca Organizație de Producători în sectorul acvaculturii din România prin avizul nr. 10/31.08.2016 emis de către Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură.

Patronatul Peștelui din România este membru în:

  • Comitetul de monitorizare al Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020;

  • Comitetul Consultativ pentru sectorul pescăresc;

  • Grupul de lucru consultativ pentru elaborarea proiectului de program finanțat prin FEAMAPA 2021-2027;

  • Grupul de lucru MMAP-MADR;

  • Federația națională a producătorilor din agricultură și servicii conexe din România – PRO AGRO, care în anul 2020, împreună cu LAPAR, APPR și UNCSV, a încheiat un acord de colaboarare internațională în domeniul agriculturii sub numele de ”ALIANȚA PENTRU AGRICULTURĂ ȘI COOPERARE”.