Fondatori

CYPRINUS S.R.L.

Jud. Arad, loc. Nădlac, str Independenţei, nr. F.N.

Tel. : 0744/570.854

E-mail : johann.matcasu@yahoo.com

Web :

Amenajarea piscicolă : Nădlag, jud. Arad

Licență pentru producerea de pește de consum din speciile : crap, sânger, novac, cosaș, caras

Reprezentant : Ion MĂTCAȘU

DANUBIU ELITE S.R.L.

Bucureşti, Bld. Gh. Șincai, nr. 9, bl. 3, sc. A, ap. 2, sector 4

Tel. : 0722/281.404

E-mail : danubiuelite@gmail.com

Web :

Amenajarea piscicolă : Dunăreni, jud. Constanța

Licență pentru producerea de pește de consum din speciile : crap, sânger, novac, cosaș, caras

Reprezentant : Dan Lucian RUSAN

DORIPESCO S.A.

Jud. Braşov, Comuna Hălchiu, str. Bisericii nr. 224

Tel. : 0721/280.630

E-mail : office@doripesco.ro

Web : www.doripesco.ro

Amenajarea piscicolă : Dumbrăvița, Rotbav, Lacul Hamaradea Hălchiu, jud. Brașov

Licență pentru producerea de pește de consum din speciile : crap, novac, caras, păstrăv, sturion

Reprezentant : Dorin CRIZBĂȘAN

EURO FISH S.R.L.

Jud. Tulcea, Mun. Tulcea, Str. Griviței, nr.32, Spațiul birouri, birou 1, etaj parter

Tel. : 0722/652.403

E-mail : euro.fish@yahoo.com

Web : www.eurofish.ro

Amenajarea piscicolă : Babadag, jud. Tulcea

Licență pentru producerea de pește de consum din speciile : crap, sânger, novac, caras, anghilă

Reprezentant : Cornel IVANOV

FANTANELE SANTOUR SPORT S.R.L.

Judeţul Dolj, Sat Fântânele, Comuna Radovan

Tel. : 0766/512.524

E-mail : pensiuneafantanele@yahoo.com

Web :

Amenajarea piscicolă : Fântânele, jud. Dolj

Licență pentru producerea de pește de consum din speciile : crap, caras, sânger, novac

Reprezentant : Nicolae TULITU

FISH 99 S.R.L.

Jud. Călăraşi, sat Valea Argovei, comuna Valea Argovei,

Tel. : 0788/502.888

E-mail : scfish99srl@yahoo.com

Web :

Amenajarea piscicolă : Valea Argovei, Acumularea Frăsinet, jud. Călărași

Licență pentru producerea de pește de consum din speciile : crap, sânger, novac, cosaș, caras

Reprezentant : Andrei IONESCU-VITZU

MARIO PISCICOLA S.R.L.

Jud. Giurgiu, Sat Chiriacu, comuna Izvoarele, strada Principală, nr.1

Tel. : 0788/502.888

E-mail : office.pelicanul@gmail.com

Web :

Amenajarea piscicolă : Ghiriacu, jud. Giurgiu

Licență pentru producerea de pește de consum din speciile : crap, sânger, novac, sosaș, caras

Reprezentant : Andrei IONESCU-VITZU

PELICANUL DISTRIBUTION S.R.L.,

Bucureşti, Str. Clopotarii Vechi nr. 18, parter, camera 6, sector 1,

Tel. : 0788/502.888

E-mail : office.pelicanul@gmail.com

Web :

Amenajarea piscicolă : Acumularea Mihăilești, jud. Giurgiu

Licență pentru producerea de pește de consum din speciile : crap, sânger, novac, caras, cosaș, sturion

Reprezentant : George IONESCU-VITZU